Disclaimer

Disclaimer

Hier vind je informatie over de diensten die Bespaargemak.nl aanbiedt. Bij gebruik van deze website accepteer je automatisch de disclaimer.

Wat is Bespaargemak.nl?

Bespaargemak.nl heeft als doel om Nederlandse consumenten het besparen op hun vaste lasten makkelijk te maken. De ervaring leert dat in de praktijk het niet zo gemakkelijk is om op een goede manier een vergelijkingssite te gebruiken. Het gevolg is dat het veel tijd en veel frustratie kost en dat in de praktijk veel consumenten afhaken. Dit is zonde want er kan nog steeds veel bespaard worden op je vaste lasten.

Bespaargemak.nl gebruikt een objectieve vergelijker van een derde partij maar heeft daaromheen slimme software gebouwd waardoor het platform veel meer toegevoegde waarde voor jou als gebruiker heeft dan andere vergelijkingssites. Bovendien gaat het vergelijken veel sneller en vollediger. Je kunt werkelijk honderden Euro’s besparen in een uurtje van je tijd als je Bespaargemak.nl gebruikt.

Je kunt in nagenoeg al je vaste lasten inzicht krijgen en die vervolgens vergelijken met de beste actuele aanbiedingen van alle aanbieders in Nederland én online afsluiten. Denk hierbij aan Energie, TV, Internet en telefoon (zowel mobiel als vast) en de meest voorkomende verzekeringen als auto-, zorg-, reis-, inboedel-, opstal- en rechtsbijstandsverzekeringen.

Deze vergelijkingswebsite is geheel objectief en onafhankelijk en laat alle aanbieders zien. Bespaargemak.nl is een particulier initiatief en heeft geen enkele binding met welke financiële dienstverlener of -aanbieder/-verzekeraar dan ook.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaand bericht worden aangepast.