21 november 2018 
1 min. leestijd

Hoge vaste lasten en hoge zorgkosten leiden tot betalingsproblemen en zorgen

Hoge vaste lasten en hoge zorgkosten leiden tot betalingsproblemen en zorgen

Hoge vaste lasten en hoge zorgkosten leiden tot betalingsproblemen  en worden in een onderzoek door het Nibud, door consumenten twee keer zo vaak genoemd als oorzaak voor betalingsproblemen dan drie jaar geleden. 22% van de consumenten noemt anno 2015 de hoogte van de zorgkosten als reden voor betalingsachterstanden. In 20102 was dat 10 %.

Hoge vaste lasten en hoge zorgkosten worden door 27 % genoemd tegen 15 % in 2012 als reden voor betalingsachterstanden.

Geldzaken in de Praktijk 2015

In het onderzoek “geldzaken in de praktijk 2015” trekt het Nibud deze verontrustende conclusie. Het Nibud vindt een stijging van betalingsproblemen door hoge vaste lasten en hoge zorgkosten een belangrijk signaal omdat deze oorzaken moeilijker zijn op te lossen dan problemen die zijn ontstaan door een slordige administratie of teveel geld uitgeven.

Hoge vaste lasten en hoge zorgkosten leiden tot betalingsproblemen

Twee op de vijf huishoudens lopen achter met betalingen. Bij een op de vijf heeft zodanig oplopende achterstanden dat er sprake is van betalingsproblemen. Zij krijgen te maken met loonbeslag of bijvoorbeeld afsluiting van de energie wegens wanbetaling. Ook konden zij niet pinnen. De belangrijkste reden was dat men eenvoudigweg de rekeningen niet kan betalen als gevolg van hoge vaste lasten en hoge zorgkosten.

In 2012 was de hoofdreden voor betalingsproblemen meestal nalatigheid of een slordige administratie. Zaken waaran men zelf gemakkelijk wat aan kan verbeteren. Nu echter zijn de problemen moeilijker op te lossen, de consument heeft geen keuze in het wel of niet betalen van zijn vaste lasten of zorgkosten.

Oorzaak betalingsachterstanden 2015

  1. Mijn vaste lasten zijn te hoog ( 27%)
  2. Mijn inkomen is gedaald (26%)
  3. Mijn zorgkosten zijn te hoog (22%)

Oorzaak betalingsachterstanden 2012

  1. Betaling is aan mijn aandacht ontsnapt (34%)
  2. Mijn inkomen is gedaald (25 %)
  3. Onverwachte terugbetaling belastingen/toeslagen (21%)

 Uitkeringsgerechtigden

75 % van de uitkeringsgerechtigden heeft moeite met rondkomen. Bij werkenden is dit 36 %. In 2012 was dit respectievelijk 69% versus 41 %. De koopkracht van mensen met een uitkering is de afgelopen jaren harder gedaald dan van werkenden als gevolg van overheidsbeleid.

Betalingsproblemen hebben mensen met een uitkering in 37 % van de gevallen en werkenden in 21 %.

Het Nibud roept de overheid op om inkomensondersteunende maatregelen zo laagdrempelig mogelijk aan te bieden. Deze maatregelen zijn pure noodzaak om rond te kunnen komen en hoge vaste lasten en hoge zorgkosten enigszins te compenseren. Om hun inkomens positie te kunnen verbeteren moeten mensen niet in beslag worden genomen door geldzorgen en deze maatregelen kunnen hierbij helpen.

Minder vaak rood staan

Nederlanders gaan in zijn algemeenheid beter met hun geld om dan 10 jaar geleden. We staan minder vaak rood. Zetten onze inkomsten en uitgaven beter op een rij. Dit is ook belangrijk omdat de koopkracht de laatste jaren niet is gestegen. In de praktijk blijkt het vaak nog wel lastig om alles goed bij te houden en sommige uitgaven zijn ook echt noodzakelijk en moeilijk op te besparen.

download hier het gehele onderzoek”Geldzaken in de praktijk 2015″ van het Nibud

Over de schrijver
Reactie plaatsen