28 november 2018 
1 min. leestijd

Zorgtoeslag 2019 waar heb je recht op en hoe kun je deze aanvragen ?

Zorgtoeslag is bedoeld voor de lagere inkomens om de premiestijgingen in 2019 van de ziektekostenverzekeringen te compenseren. Op jaarbasis stijgen de zorgpremies en ook deze toeslag stijgt. De zorgtoeslag is is een financiële tegemoetkoming voor mensen met een relatief laag inkomen waarvoor de zorgverzekering een relatief hoge vast last is. Omdat een basisverzekering verplicht is in Nederland maar de zorgkosten en dus ook de zorgpremies steeds verder stijgen is de zorgtoeslag in het leven geroepen zodat ook voor de lagere inkomens de zorgverzekering betaalbaar en toegankelijk blijft.

Je vraagt de toeslag aan via de belastingdienst. Onderaan dit bericht staat een link die je direct brengt naar de site van de belastingdienst om zorgtoeslag aan te vragen of een proefberekening te maken om te zien op welk bedrag je recht hebt. Als je recht hebt op zorgtoeslag wordt het bedrag maandelijks rond de 20 ste op je bankrekening overgemaakt.

Meerpersoonshuishoudens met een verzamelinkomen van 19.500 euro per jaar ontvangen in 2018 een zorgtoeslag van 158 euro per maand. Een alleenstaande met hetzelfde verzamelinkomen ontvangt 83 euro per maand. De exacte bedragen voor 2019 zijn op dit moment nog niet bekend. Zodra dit wel het geval is zullen wij dat uiteraard melden. Als richtlijn kun je de bedragen/ grenzen voor 2018 aanhouden.

Zorgtoeslag: wanneer heb ik er recht op?

Om zorgtoeslag te ontvangen moet je in 2019 aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • 18 jaar of ouder zijn ( onder de 128 jaar heb je ook geen eigen zorgverzekering maar zit je op de polis van je ouders)
  • de Nederlandse nationaliteit bezitten of een verblijfsvergunning hebben
  • een zorgverzekering hebben afgesloten bij een Nederlandse zorgverzekeraar
  • maximum bruto inkomen van 27.012 euro ( alleenstaande) of 33.764 euro voor een meerpersoonshuishouden
  • niet meer vermogen hebben van 103.941 euro (alleenstaande) of 125.378 euro voor een meerpersoonshuishouden

Meerpersoonshuishoudens

Als het gezamenlijke eigen vermogen van alle leden van het huishouden per 1 januari 2016 hoger dan 125.378 euro is er geen recht op zorgtoeslag. Het grensinkomen voor een meerpersoonshuishouden ligt in 2016 op 32.665 euro, dat wil zeggen dat hogere inkomens geen recht hebben op zorgtoeslag

Alleenstaanden

Is je eigen vermogen per 1 januari 2019 groter dan 103.941 euro, dan heb je ook als je een laag inkomen hebt geen recht op zorgtoeslag.

 

Via deze link van de belastingdienst lees je meer over zorgtoeslag in 2019

Over de schrijver
Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down