22 november 2018 
1 min. leestijd

Zorgverzekering in Nederland, hoe is dat geregeld?

Zorgverzekering in Nederland, hoe is dat geregeld?

Zorgverzekering in Nederland

Uitgangspunten

  • Zorg moet voor iedereen bereikbaar moet zijn, dus toegankelijk en betaalbaar
  • Iedere verzekerde heeft recht op dezelfde zorg
  • Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een zorgverzekering hebben.
  • De overheid stelt het verzekerde pakket vast.
  • Het verzekerde pakket is bij alle verzekeraars gelijk, zodat iedereen recht heeft op dezelfde zorg.
  • Zorgverzekeraars mogen mensen niet weigeren voor de zorgverzekering.
  • Zorgverzekeraars mogen geen hogere premie vragen aan mensen met medische problemen.
  • Voor jongeren tot 18 jaar hoeft geen premie en geen eigen risico te worden betaald
  • Mensen met een laag inkomen kunnen zorgtoeslag krijgen

Alle zorg in Nederland wordt betaald door de verzekerden gezamenlijk

Alle verzekerden bij elkaar brengen een bedrag op waarvan alle zorg die we met elkaar nodig hebben van kan worden betaald. Dit betekent dat er soms zaken in de dekking van de basisverzekering zitten die je zelf helemaal niet nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan kraamzorg of specialistische zorg voor ouderen. Als je zelf een man bent en gezond zal dit toch in je basispakket zitten ook al heb je het zelf niet nodig.

Toezichthouder: De Nederlandse Zorgautoriteit

Op de zorgverzekeraars wordt door de Nederlandse  Zorgautoriteit (NZa) toezicht gehouden. Maar ook ziekenhuizen en andere zorgverleners moeten naast verzekeraars transparante en eerlijke informatie geven over prijzen, behandelingen en polissen ( in het gevel van verzekeraars). Ook zien zij toe dat zorgverzekeraars iedereen accepteren en niemand uitsluiten van een basisverzekering.

Overzicht zorgverzekeraars

Er zijn in totaal 25 zorgverzekeraars. Echter, er zijn 9 concerns die deze zorgverzekeringen aanbieden. Onderstaand overzicht geeft inzicht hierin.

overzicht-zorgverzekeringen-2017
Sinds de start van het zorgverzekeringsstelsel zijn er geen nieuwe zorgverzekeringen bij gekomen. Wel zijn er een aantal initiatieven voor 2017 in de pijplijn.
De vier grootste concerns zijn Achmea met een marktaandeel van 30,38 %, VGZ met 24,07%, CZ met 20,67 % en Menzis met 13,35 %. Samen hebben deze vier concerns een marktaandeel van 88,8 %.

 

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen