Omdat je basisverzekering niet al je zorgkosten vergoedt kiezen veel mensen voor een aanvullende zorgverzekering. verwacht je ziektekosten die niet gedekt worden door je basisverzekering dan is het een goed idee om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten naast je basisverzekering. veel gekozen aanvullende verzekeringen zijn: de tandartsverzekering, zorg in het buitenland, orthodontie ( beugels voor kinderen), homeopathie, etc.  1. Aanvullende zorgverzekering: heb je die nodig of niet?
  2. Acceptatie voor de aanvullende verzekering
  3. Beperkte vergoeding
  4. Toestemming voor een behandeling
  5. Losse aanvullende zorgverzekering afsluiten
  6. Aanvullende zorgverzekering opzeggen
Heb je een aanvullende zorgverzekering nodig?

Ben je jong en gezond dan moet je goed nadenken of het zinvol is een aanvullendezorgverzekering te nemen, deze kost nl. relatief veel en als je gezond bent zul je de aanvullende zorgverzekering waarschijnlijk niet gebruiken en dat is zonde van het geld. De basisverzekering vergoed de meeste noodzakelijke zorg.

Uiteindelijk kies je zelf hoeveel zekerheid je wenst maar bedenk wel dat meer zekerheid altijd geld kost. je zou het risico wat je loopt moeten inschatten. Doe je veel aan sport en doe je een blessuregevoelige sport dan is het wellicht verstandig fysiotherapie mee te verzekeren . Kinderen in de beugelleeftijd kosten veel als ze daadwerkelijk een beugel nodig hebben en in dat geval kun je er toe besluiten orthodontie mee te verzekeren in je aanvullende verzekering.

Bereken van te voren hoeveel meer premie je betaald en of dat tegen de te verwachten behandelingen opweegt.

Bedenk dat je het geld voor een aanvullende verzekering sowieso kwijt bent ook als je geen gebruik maakt van de extra dekking. Je kunt er ook voor kiezen dit risico te nemen en als mocht blijken dat je de zorg niet nodig hebt gehad een flink bedrag te hebben uitgespaard. Als je dit doet moet je wel zeker weten dat je de behandelingen wel uit eigen zak moet betalen als je ze toch nodig blijkt te hebben.

Acceptatie voor de aanvullende verzekering

Naast de basisverzekering kun je je aanvullend verzekeren voor zaken die niet gedekt worden door de basisverzekering. De basisverzekering kent een wettelijk vastgesteld pakket aan dekking/zorg  omdat het valt onder de Zorgverzekeringswet. De aanvullende verzekering valt hier niet onder. Zorgverzekeraars mogen zelf bepalen wat zij wel of niet in het aanvullende pakket stoppen en ook zelf de prijs en voorwaarden hiervoor bepalen.  Daarnaast mag de zorgverzekeraar je weigeren of een hogere premie vragen voor de aanvullende verzekering als zij bv het risico te hoog vinden. Dit komt bv voor als je chronisch ziek bent en dus een hoger risico vormt voor de zorgverzekeraar.

Sommige zorgverzekeraars kennen een acceptatieprocedure voor de aanvullende verzekering waarin zij allerlei vragen stellen over je ziektegeschiedenis om hun risico in te kunnen schatten. Je hebt een wettelijke meldingsplicht en het is dus niet toegestaan delen van je ziektegeschiedenis te verzwijgen.

De acceptatieprocedure geldt gelukkig lang niet voor alle aanvullende verzekeringen. Hoe uitgebreider het pakket is dat je overweegt hoe meer zekerheden en dus vragen er zullen worden gesteld in de acceptatieprocedure.

In de zorgvergelijker van Bespaargemak kun je zien of er een acceptatieprocedure geldt.

Lees meer over de acceptatieprocedure aanvullende verzekeringen.


Beperkte vergoeding

Als je een aanvullende verzekering afsluit betekent dat niet dat je zorgverzekeraar ook alle zorgkosten vergoedt. In de meeste gevallen is er een bepaald bedrag dat per jaar vergoed wordt. Is je totale behandeling duurder dan moet je de rest zelf betalen. het loont dus om goed te vergelijken welke zorgverzekeraar de door jou te verwachten zorgkosten het beste dekt.


Bij tandartsverzekeringen worden vaak bepaalde behandelcodes uitgesloten. Denk aan bruggen, kronen etc.  Daarom is het verstandig altijd goed vooraf te checken hoe dit zit.. Zo kun je onverwachte kosten achteraf voorkomen.

Toestemming voor een behandeling vooraf

Voor zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering mogen zorgverzekeraars voorwaarden aan een behandeling stellen. Vaak moet je vooraf toestemming vragen aan je zorgverzekeraar voor een behandeling, hulpmiddel of medicijn.

Stap je over naar een andere zorgverzekeraar en heb je ooit toestemming voor een bepaalde behandeling gehad van je eerste zorgverzekeraar dan blijft deze toestemming geldig, mits je nieuwe verzekeraar deze behandeling vergoedt uiteraard. Leg alles wel goed schriftelijk vast zodat je kunt bewijzen dat je toestemming hebt gekregen.

Losse aanvullende zorgverzekering afsluiten bij een andere zorgverzekeraar

Alle zorgverzekeraars bieden aanvullende zorgverzekeringen. Wist je dat je je aanvullende zorgverzekering bij een andere zorgverzekeraar kan afsluiten dan waar je je basisverzekering hebt afgesloten? Voor zowel je basisverzekering als je aanvullende verzekering heb je keuzevrijheid. Uiteraard hebben zorgverzekeraars liever dat je zowel basis- als aanvullende verzekering bij hen afsluit, de reden waarom zij deze mogelijkheid niet aan de grote klok hangen.

Sommige zorgverzekeraars accepteren je alleen voor een aanvullende verzekering als je ook de basisverzekering bij hen afsluit. Hier is sprake van koppelverkoop, weliswaar niet illegaal maar wel afkeurenswaardig. Anderen rekenen een hoge opslag of stellen extra eisen t.a.v. de acceptatie. Let hier dus goed op.

Aanvullende zorgverzekering opzeggen

Een aanvullende zorgverzekering heeft meestal een looptijd van een jaar. Als je op tijd je premies betaalt, kan de zorgverzekeraar de zorgverzekering niet zomaar opzeggen.

Wil je zelf je aanvullende zorgverzekering opzeggen? Doe dit dan uiterlijk op 31 december van het jaar en bij voorkeur schriftelijk. (e-mail).