Basis zorgverzekering

Uitgangspunten basis zorgverzekering


 • Zorg moet voor iedereen bereikbaar moet zijn, dus toegankelijk en betaalbaar
 • Iedere verzekerde heeft recht op dezelfde zorg
 • Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een zorgverzekering hebben.
 • De overheid stelt het verzekerde pakket vast.
 • Het verzekerde pakket is bij alle verzekeraars gelijk, zodat iedereen recht heeft op dezelfde zorg.
 • Zorgverzekeraars mogen mensen niet weigeren voor de zorgverzekering.
 • Zorgverzekeraars mogen geen hogere premie vragen aan mensen met medische problemen.
 • Voor jongeren tot 18 jaar hoeft geen premie en geen eigen risico te worden betaald
 • Mensen met een laag inkomen kunnen zorgtoeslag krijgen

Alle zorg in Nederland wordt betaald door de verzekerden gezamenlijk


Alle verzekerden bij elkaar brengen een bedrag op waarvan alle zorg die we met elkaar nodig hebben van kan worden betaald. Dit betekent dat er soms zaken in de dekking van de basisverzekering zitten die je zelf helemaal niet nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan kraamzorg of specialistische zorg voor ouderen. Als je zelf een man bent en gezond zal dit toch in je basispakket zitten ook al heb je het zelf niet nodig.

Toezichthouder: De Nederlandse Zorgautoriteit


Op de zorgverzekeraars wordt door de Nederlandse  Zorgautoriteit (NZa) toezicht gehouden. Maar ook ziekenhuizen en andere zorgverleners moeten naast verzekeraars transparante en eerlijke informatie geven over prijzen, behandelingen en polissen ( in het gevel van verzekeraars). Ook zien zij toe dat zorgverzekeraars iedereen accepteren en niemand uitsluiten van een basisverzekering.

Overzicht zorgverzekeraars

Er zijn in totaal 25 zorgverzekeraars. Echter, er zijn 9 concerns die deze zorgverzekeringen aanbieden. Onderstaand overzicht geeft inzicht hierin.

overzicht-zorgverzekeringen-2017

 

De premie én de inhoud van het pakket kan ieder jaar veranderen. Je kunt je op verschillende manieren verzekeren, namelijk via een naturapolis en een restitutiepolis.


 Snel naar: 1. Wat kost een basiszorgverzekering?
 2. Wat zit er in de basisverzekering?


 1. Verschillende zorgverzekeringen
 2. Zelf betalen: eigen risico en de eigen bijdrage


 Wat kost een basiszorgverzekering?Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd op de polis van een van de ouders en bovendien geldt voor hen geen eigen risico. Vanaf 18 jaar moet  iedere Nederlander een verplichte basiszorgverzekering afsluiten waarvoor een verzekeringspremie wordt betaald. In tegenstelling tot een aanvullende zorgverzekering, zijn zorgverzekeraars verplicht om iedereen te accepteren voor de basisverzekering.

Je basiszorgverzekering kun je hier vergelijken.

Wat zit er in de basisverzekering?

De overheid bepaalt elk jaar opnieuw wat in het basispakket is opgenomen. Met de basis zorgverzekering ben je onder anderen verzekerd voor:
 • huisartsenzorg
 • behandeling en verblijf in het ziekenhuis
 • geneesmiddelen
 • psychologische hulp
 • verloskundige zorg en kraamzorg
 • tandheelkundige zorg tot 18 jaar

Voor een volledig overzicht van de inhoud van de basisverzekering zie de website van Zorginstituut Nederland. Als je precies wilt weten wat je zorgverzekering precies vergoedt en welk deel je zelf moet betalen (de eigen bijdrage) raad[pleeg dan de polisvoorwaarden van je zorgverzekering.

Verschillende soorten zorgverzekeringen

De inhoud van het basispakket is bij iedere zorgverzekeraar gelijk omdat dit door de overheid wordt bepaald, maar in de manier waarop je de zorg vergoed krijgt, zit een belangrijk verschil. Lees meer over de verschillende soorten verzekeringen.

Eigen risico en de eigen bijdrage

Als je zorg nodig hebt die onder de basisverzekering valt, moet je de kosten tot het bedrag van eigen risico zelf betalen. Dit geldt niet voor:
 • zorg door de huisarts
 • verloskundige zorg
 • kraamzorg
 • bruikleenartikelen
 • de griepprik voor risicogroepen
 • gratis bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld naar borstkanker)
 • (tandheelkundige) zorg uit de basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar
 • wijkverpleging

Verder kan het zijn dat je voor zorgkosten een eigen bijdrage moet betalen.

Lees meer:
 • Aanvullende zorgverzekering
 • Eigen risico
 • Vrijwillig eigen risico
Reactie plaatsen