Eigen risico verhogen of niet?

Voor de meeste zorg uit de basisverzekering wordt je eigen risico aangesproken. Pas als dit bedrag op is betaalt de zorgverzekeraar de kosten. Als je ervoor kiest je verplichte eigen risico op te hogen met een vrijwillig eigen risico, ontvang je korting op je premie . Het eigen risico verhogen is echter niet voor iedereen verstandig. Als je weinig zorgkosten verwacht dit jaar dan kun je besparen op je premie door voor een vrijwillig eigen risico te kiezen dat hoger is dan het verplichte eigen risico van € 385.

Eigen risico van je zorgverzekering 2018

Tot nu toe is het (verplicht) eigen risico ieder jaar gestegen sinds de invoering ervan in 2008. Echter in 2018 blijft het eigen risico gelijk aan dat van 2016 en 2017 nl. € 385.

zorgverzekering-eigen-risico

Het eigen risico is destijds ingevoerd om de zorg betaalbaar te houden. Zou er geen eigen risico zijn dan zouden de premies nog hoger moeten zijn. In de politiek is regelmatig discussie over het in stand houden van het eigen risico en de kans dat er iets in gaat wijzigen is zeker aanwezig in de toekomst. Voor 2018 echter nog niet en blijft het eigen risico € 385,00.

Het verplicht eigen risico is wettelijk bepaald en geldt voor iedereen vanaf 18 jaar. Bij alle verzekeraars kun je kiezen voor een hoger vrijwillig eigen risico. Als je hiervoor kiest krijg je korting op je zorgpremie voor de basisverzekering. Het eigen risico is alleen van toepassing op de kosten die vallen onder de basis verzekering.

 

 

Maar het eigen risico geldt niet voor:
  • Huisarts bezoek
  • Kraamzorg
  • Verloskunde
  • Hulpmiddelen in bruikleen
  • Nacontroles van lever-en nierdonoren
  • Reiskosten die een donor maakt t.b.v. transplantatie
  • Zorg aan kinderen tot 18 jaar
  • Verpleging en verzorging wijkverpleging
  • KetenzorgReactie plaatsen