Eigen risico zorgverzekering: hoe werkt het?


Het verplichte eigen risico van de zorgverzekering is €385 voor 2017 en 2018. Maar niet alle zorgkosten vallen hieronder. Hoe werkt het eigen risico? Wanneer moet je precies eigen risico betalen? En wat is het verschil met de eigen bijdrage?

Snel naar:


 1. Wat is het verplichte eigen risico?
 2. Wat is het vrijwillig eigen risico?
 3. Wat valt er onder het eigen risico zorgverzekering?
 4. Wat valt er niet onder het eigen risico?
 5. Eigen risico kind onder de 18 jaar
 6. Wat als je eigen risico op is?
 7. Vrijstelling verplicht eigen risico door de verzekeraar
 8. Wat is de eigen bijdrage?


 Verplichte eigen risico?Voor de basisverzekering heeft elke volwassene een verplicht eigen risico. Voor 2017 en 2018 is het eigen risico €385. Dat betekent dat je de eerste €385 die je aan zorgkosten in een jaar maakt, zelf moet betalen. Pas daarna betaalt je zorgverzekeraar de kosten. Het eigen risico geldt per persoon en is niet overdraagbaar. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie en hebben ook géén eigen risico.

Wat is het vrijwillig eigen risico?

Wil je een korting op je zorgpremie dan kun je ervoor kiezen je verplichte eigen risico van € 385 op te hogen met een bedrag aan vrijwillig eigen risico. Het verhogen van je verhogen van je eigen risico moet je wel weloverwogen doen, lees hier waar je op moet letten

Wat valt onder het eigen risico van je zorgverzekering?

Bijna alle zorg uit je basisverzekering valt ook onder het eigen risico. Dit betekent dat de eerste € 385 (in 2018) in een jaar aan zorgkosten door jezelf betaalt worden. Medicijnen of behandelingen in het ziekenhuis zijn vaak geodkoper dan het bedrag dat je aan eigen risico betaalt. Om zoveel mogelijk zorg voor dat bedrag van € 385 te ontvangen is het dus handig om te weten of je de voordeligste behandeling of medicijn krijgt. Helaas is het moeilijk dit te vergelijken.

Wat valt wel en wat niet onder het eigen risico?

Bepaalde zorg wordt gewoon vergoed, dit betekent dat je hiervoor niet vanuit je eigen risico hoeft te betalen. De verrekening hiervan vindt plaats direct tussen je zorgverzekeraar en de zorgverlener. Je ziet hiervan dus geen rekening. Dit geldt voor onderstaande zaken:
 • zorg door de huisarts
 • verloskundige zorg
 • kraamzorg
 • bruikleenartikelen
 • de griepprik voor risicogroepen
 • gratis bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld naar borstkanker)
 • zorg die vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt
 • (tandheelkundige) zorg uit de basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar
 • wijkverpleging

 
 • Wat dus wel een beroep doet op je eigen risico is spoedeisende hulp via het ziekenhuis. Indien mogelijk kun je dus beter eerst naar de huisarts of naar de huisartsenpost gaan omdat die hulp NIET onder je eigen risico valt. Verwijst de huisarts of de huisartsenpost je vervolgens door naar het ziekenhuis dan valt dit ook niet onder je eigen risico.

Zorg die de huisarts voorschrijft (zoals medicijnen) of aanvraagt (zoals een bloedonderzoek), wordt wél verrekend met je eigen risico.

Eigen risico kind onder de 18 jaar

Tot zijn of haar 18 e jaar zijn kinderen gratis verzekerd voor de basisverzekering en betalen ze ook geen eigen risico. ze zijn daarnaast ook verzekerd voor zorg uit het aanvullende pakket van de ouder waarbij zij staan ingeschreven. Op het moment dat een kind 18 jaar wordt moet het zichzelf gaan verzekeren voor de basisverzekering en eventuele aanvullende verzekeringen. Vanaf dat moment geldt ook het verplichte eigen risico van € 385.

Wat als je eigen risico op gebruikt is?

Als je eigen risico op is en je vervolgens zorg uit de basisverzekering gebruikt waarvoor normaal eigen risico geldt, dan betaalt de zorgverzekeraar de kosten volledig (afgezien van een eventuele eigen bijdrage). Let op: Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering. Een volgemaakt eigen risico is dus niet van invloed op kosten die je moet bijbetalen voor zorg vanuit de aanvullende verzekering.

Vrijstelling verplicht eigen risico door de verzekeraar

Zorgverzekeraars kunnen het verplicht eigen risico gedeeltelijk of helemaal niet in rekening brengen. Je kunt hiervoor in aanmerking komen als je:
 • naar een zorgverlener gaat met wie de zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt;
 • gebruikmaakt van geneesmiddelen of hulpmiddelen die de zorgverzekeraar aanraadt;
 • een preventieprogramma volgt tegen diabetes, overgewicht of hart- en vaatziekten.

In welke gevallen je vrijstelling of korting op het verplicht eigen risico krijgt, beslist elke zorgverzekeraar zelf. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden of neem contact op met je zorgverzekeraar.

Wat is de eigen bijdrage?

Naast het eigen risico kun je ook te maken krijgen met een eigen bijdrage. Dit betekent dat je een bepaald bedrag of percentage van de zorgkosten zelf moet bijbetalen. Je eigen risico wordt niet verrekend met de kosten die je zelf bij moet betalen. Bijvoorbeeld voor bepaalde medicijnen, kraamzorg, hoortoestellen, orthopedische schoenen of een kunstgebit.

De overheid bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage en de zorgsoorten waarvoor een eigen bijdrage geldt. De eigen bijdrage betaal je altijd zelf, ook als het eigen risico op is. Je eigen risico wordt niet verrekend met de kosten die je zelf moet bijbetalen.

Als je zorgkosten maakt waarvoor een eigen bijdrage geldt en je nog eigen risico hebt openstaan, dan betaal je eerst de eigen bijdrage. Het bedrag dat overblijft komt ten laste van je eigen risico.

Rekenvoorbeeld eigen zorg en eigen bijdrage
Mevrouw van Zijl heeft bij haar zorgverzekering alleen het verplichte eigen risico van €385. Dit bedrag moet zij dus zelf betalen aan zorgkosten, voordat de verzekering haar verdere zorgkosten vergoedt.
 • Zij gebruikt medicijnen à €170. Deze worden verrekend met haar eigen risico (betaalt ze zelf). Ze heeft dus nog een restant aan eigen risico van €385 - €170 = €215.

Nu heeft mevrouw van Zijl een nieuw hoortoestel nodig. Het toestel kost €900. De basisverzekering vergoedt 75% van de kosten voor hoortoestellen. Er is dus een eigen bijdrage van 25%.
 • 25% van €900 = €225 eigen bijdrage moet zij zelf betalen.
 • 75% van €900 = €675 betaalt de verzekering. Er staat echter nog €215 eigen risico open, dus die moet zij ook eerst zelf betalen.

Vergoeding hoortoestel à €900:
 • Mevrouw van Zijl betaalt €225 eigen bijdrage + €215 eigen risico = €440.
 • De verzekeraar betaalt €460.
Naast zorg uit de Zorgverzekeringswet, waarvoor je soms een eigen bijdrage moet betalen, kun je ook te maken krijgen met een eigen bijdrage voor zorg die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Reactie plaatsen